Bouw jij met ons mee aan Gruttoland Tjerkwerd?

Help onze weidevogel! Adopteer één of meer vierkante meters Gruttoland Tjerkwerd

Het Agrarisch Natuurfonds wil samen met jou werken aan het behouden en verbeteren van het agrarisch cultuurlandschap. Met jouw bijdrage verwerven wij weidevogelgebied in Friesland van in totaal 12 hectare (ha).


8 hectare Gruttoland
Tjerkwerd aangekocht

Ons eerste twee doelen zijn gehaald! Er is ruim 530.000 euro gedoneerd, waaronder substantiële bijdragen van diverse fondsen. De eerste 4 ha weidegrond in Gruttoland Tjerkwerd werd op 31 juli 2023 aangekocht. Op 1 februari 2024 vond de officiële aankoop plaats van de tweede 4 ha.


Help mee ons
volgende doel te bereiken

Het volgende doel is het laatste perceel in Gruttoland Tjerkwerd van 4 ha. Ons streven is dat dit najaar aan te kopen. Hiervoor hebben we jouw hulp nodig. Om deze laatste 4 ha te kunnen verwerven is een bedrag van 260.000 euro nodig. Je kunt nu ook voor dit perceel vierkante meters weidevogelgebied adopteren in Gruttoland Tjerkwerd.


3e doel: 4 ha à € 65.000
Tussenstand 3e doel: 07-06-2024
Overdracht van de tweede 4 ha Gruttoland Tjerkwerd aan ANF op 1-2-2024


Pommerant Reitse Spanninga over Gruttoland


Overdracht 4,3 ha Gruttoland Tjerkwerd aan ANF

Onze projecten

Help mee en kom in actie!

Help ons mee met het behouden en verbeteren van het Fries agrarisch cultuurlandschap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je meer weten over stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân en haar projecten, schrijf je dan hier in.

Erkend ANBI

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status kunt u Agrarisch Natuurfonds Fryslân steunen op fiscale gunstige voorwaarden.

Erkend CBF

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân heeft het CBF keurmerk. Dit keurmerk wordt door Toezichthouder Goede Doelen uitgegeven aan organisaties die laten zien dat ze voldoen aan alle strenge kwaliteitseisen.