Bote de Boer beheert 12 ha van zijn grond als agrarische natuur.

De familie De Boer  (bekend van Bote’s Paradys) heeft een melkveehouderij vlakbij Tjerkwerd. Vader Bote en moeder Astrid hebben 4 kinderen. Hun bedrijf heeft een omvang van ruim 50 hectare. Ze melken ongeveer 90 koeien. Hun liefde voor weidevogels is in de lopen der jaren steeds verder gegroeid. Gemiddeld broeden er 90 paar grutto’s. Vooral de 12 hectare vlakbij de boerderij zijn een paradijs voor weidevogels. Ouderwets greppelland met hoge waterpeilen en veel kruiden. En er wordt voor 1 juli meestal niet gemaaid. Dit stuk wil de familie koste wat kost ongemoeid laten.


“Onze liefde voor weidevogels in onze prachtige provincie Friesland is groot. We doen er alles aan om kuikens groot te laten worden. Zo leveren we een bijdrage aan de agrarische natuur.”

Boer BOTE DE BOERDaarom zocht men contact met het Agrarisch Natuurfonds. “Als deze club dit unieke stuk weidevogelgrond van 12 hectare van ons overneemt, kunnen wij elders meer gangbaar land terugkopen. Hierdoor kan een van de zonen in het bedrijf komen. Dan kunnen we een eerlijke boterham verdienen, zonder dat het ten koste van ‘onze’ weidevogels gaat”. Ook op de resterende hectares doet de familie de Boer er alles aan om zoveel mogelijk weidevogels vliegvlug te krijgen.

Help mee en kom in actie!

Help ons mee met het behouden en verbeteren van het Fries agrarisch cultuurlandschap