Agrarisch Natuurfonds Fryslân, voor mensen met liefde voor de Fryske greide.

De Bond Friese VogelWachten nam eind 2017 het initiatief om de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) op te richten. Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân wil bijdragen aan het behouden en verbeteren van het Fries agrarisch cultuurlandschap. Concreet wil Agrarisch Natuurfonds Fryslân het volgende bereiken:

  • Het verbeteren van de weidevogelstand in Fryslân;
  • Het behouden van weidevogelparels in Fryslân;
  • Het behouden van cultuurhistorisch grasland;
  • Het verbeteren van de weidevogelbiotoop;
  • Het ondersteunen van agrarisch natuurbeheer.

Om dit allemaal te kunnen bereiken wil het Agrarisch Natuurfonds Fryslân projecten verwerven. Het verwerven van een project betekent dat het ANF agrarische grond in bezit krijgt of dit voor langere tijd kan gebruiken. Deze agrarische gronden moeten optimaal zijn of worden ingericht voor weidevogels. De grond wordt agrarisch beheerd op een manier die gunstig is voor het landschap en voor de weidevogels.

Bekijk hier de video van Agrarisch Natuurfonds Fryslân.


“Het bestuur van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân zet zich met liefde en belangeloos in voor het behoud van unieke stukken weidegrond.”

REndert Algra, voorzitter

Help mee en kom in actie!

Help ons mee met het behouden en verbeteren van het Fries agrarisch cultuurlandschap