Gruttoland is de ideale wereld voor onze grutto.

De eerste parel waar het bestuur van ANF zich voor inzette was het bedrijf van Murk Nijdam. Deze boer heeft een extensief en traditioneel melkveebedrijf vlakbij Wommels. Sinds zijn jonge jeugd hebben weidevogels zijn interesse. Vooral het welzijn van de bedreigde grutto houdt hem bezig. Op 14 juli 2022 ging het eigendom van 32,3 hectare over van Murk Nijdam naar ANF. Om dit mogelijk te maken heeft Murk Nijdam een deel van de koopsom als lening aan ANF in de boeken staan. Hiervoor zullen in een later stadium financiële middelen worden gezocht. Eerder werden al 2 Gruttoland percelen van respectievelijk 3,2 en 3,5 hectare eigendom van ANF.

Hiermee is ANF dus formeel eigenaar van de gronden van Gruttoland. Het beheer blijft gelukkig in handen van Murk Nijdam. Als het aan het bestuur van ANF ligt, blijft de succesvolle aanpak van weidevogelbeheer door Murk Nijdam nog vele jaren doorgaan. Zijn kennis en enthousiasme zijn voorlopig onmisbaar voor de weidevogels en de vele vrijwilligers van ANF.


“Ik ben sinds mijn vroege jeugd al met weidevogels bezig. Vooral de liefde voor de grutto is sindsdien alleen maar groter geworden. “

Boer Murk nijdam


Help mee en kom in actie!

Help ons mee met het behouden en verbeteren van het Fries agrarisch cultuurlandschap